Skip links

Teelttip Gialte

Gele paprika Gialte presteert goed in eerste teeltseizoen
Na het eerste teeltjaar van het gele paprikaras Gialte zijn de reacties positief. Gialte valt op door:

  • Makkelijke groeiwijze met gelijke stengels.
  • Makkelijke zetting.
  • Goede vruchtkwaliteit (kleur, uniformiteit).
  • Goede houdbaarheid.
  • Hoge eindproductie met een goed gemiddeld vruchtgewicht.
  • Telers die ervaring hebben met dit ras, kiezen dit jaar opnieuw voor Gialte. Daarbij zijn de goede prestaties van Gialte door de markt opgepikt, wat heeft geresulteerd in bijna een verdubbeling van het areaal.

In deze teelttip leest u alles over hoe om te gaan met dit ras.

Licht

Ook dit jaar staat Gialte op zowel 2, 3 als 4 stengelsystemen. Het teeltseizoen is tot nu toe donker verlopen, in december en januari was er bijzonder weinig licht. Desondanks groeide Gialte vrij goed en komt de zetting vanaf halverwege januari goed op gang.

Ondanks het feit dat Gialte gemakkelijk zet, is het toch raadzaam om te reageren op het licht. Op donkere dagen is het goed om de temperatuur overdag niet te hoog op te laten lopen. 20 °C is voldoende. In de nacht na een donkere dag is een voornacht gewenst. Hoe diep die moet zijn hangt onder andere af van de lichtsom. Hoe minder licht, hoe lager de etmaaltemperatuur. Houd op een 3 en 4 stengelsysteem een voornacht van 16 °C aan. Op een 2 stengelsysteem mag de dip nog een graadje meer zijn (15 °C). Doe dit niet te lang, want de etmaaltemperatuur moet wel voldoende hoog zijn. Liefst wat hoger dan bij een 3 en 4 stengelsysteem.

Water

Nu de vruchten eraan zitten of nog in zetting zijn, is het zaak om iedere dag water te geven. De hoeveelheid water is afhankelijk van het licht. Geef de komende tijd voldoende EC mee. Denk hierbij aan 2,8 – 3 EC.

Zetting

Bij een vroege zaaidatum (voor 20 okt) met 3 en 4 stengelsystemen de 1ste vrucht het liefst laten komen op het 4de oksel. Bij latere zaaidatums (na 20 okt) kan eventueel ook het 3de oksel aangehouden worden. Bij de 1ste zetting niet meer dan 1 vrucht per stengel aanhouden. Dit om regelmaat in de plant te krijgen en te behouden.

Als het 1ste zetsel er goed aan zit, kan de voornacht er in principe uit. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van het licht. Houd op donkere dagen nog wel een voornacht van 17 – 17,5 °C aan. Bij voldoende licht (>250 joules) liefst niet lager dan 18 °C gaan. Dit om voldoende snelheid op vrucht en gewas te houden.

Plantbelasting

Alvast vooruitkijkend naar het voorjaar is er één belangrijk aspect waar goed op gelet moet worden bij Gialte. De plantbelasting mag niet te hoog oplopen. Zeker in het 3de zetsel kan dit hard gaan. 40 vruchten/m2 is het maximum. Bij een te hoge plantbelasting gaat het vruchtgewicht omlaag en verdwijnt de balans in de plant. Dit kan men voorkomen door onder andere zijscheuten kort te toppen, zodat er weinig (liefst geen) zijtakvruchten komen. Liever dus alleen stamvruchten, dit zorgt voor meer balans en een hoger vruchtgewicht. Ook zal het volgende zetsel hierdoor eerder komen en beter zijn.

Mocht de plantbelasting door omstandigheden toch te hoog oplopen, denk dan aan een rondje vrucht dunnen. Dit kost uiteraard tijd, maar is het absoluut waard en betaalt zich zeker terug in kwaliteit en vruchtgewicht.

Leave a comment

Name*

Website

Comment